99% klanten bevelen onze winkel aan
Beste eiwitsupplementen
033 211 46 24
info@powerproteïne.nl

Beleid Privacy

1. Algemene informatie

Dit beleid beschrijft de principes van het verwerken van informatie over u, inclusief persoonlijke gegevens en cookies.

 • Dit beleid is van toepassing op de website www.powerproteïne.nl.
 • De exploitant en verwerkingsverantwoordelijke is: Power Protein Ohmstraat 10P 3861NB Nijkerk.
 • E-mailadres van de exploitant: info@powerproteïne.nl.
 • De exploitant verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  • Het beheren van nieuwsbrieven
  • Het voeren van online chatgesprekken
  • Het afhandelen van aanvragen via formulieren
  • Voorbereiding, verpakking en verzending van goederen
  • Uitvoering van bestelde diensten
  • Presentatie van aanbiedingen of informatie
 • De dienst verzamelt op de volgende manieren informatie over gebruikers en hun gedrag:
  • Door vrijwillig gegevens in formulieren in te voeren die vervolgens in de systemen van de Operator worden ingevoerd.
  • Door cookiebestanden (“cookies”) op te slaan op apparaten van eindgebruikers.

2. Geselecteerde gegevensbeschermingsmethoden die door de exploitant worden gebruikt

 • Inlog- en persoonlijke gegevensinvoergebieden zijn beveiligd met SSL-transmissie. Dit zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens en inloggegevens die op de website worden ingevoerd, gecodeerd worden op de computer van de gebruiker en alleen op de doelserver kunnen worden gelezen.
 • Gebruikerswachtwoorden worden in gehashte vorm opgeslagen, wat een eenrichtingsproces is waardoor het onmogelijk is om dit ongedaan te maken. Dit is een hedendaagse standaard voor het opslaan van gebruikerswachtwoorden.
 • Regelmatige updates van alle software die door de Operator wordt gebruikt voor de verwerking van persoonsgegevens, inclusief regelmatige updates van softwarecomponenten, zijn essentieel voor gegevensbescherming.

3. Hosting

 • De dienst wordt gehost door de servers van de operator: cyberFolks.pl.
 • Het hostingbedrijf houdt serverlogboeken bij voor technische betrouwbaarheid. Deze logboeken kunnen verschillende informatie bevatten met betrekking tot server- en gebruikersinteracties.

4. Uw rechten en aanvullende informatie over gegevensgebruik

 • In bepaalde situaties heeft de Beheerder het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan andere ontvangers indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan verplichtingen die aan de Beheerder zijn opgelegd.
 • Groepen ontvangers kunnen koeriers, betalingsoperatoren en exploitanten van online chatoplossingen zijn.
 • Uw door de Beheerder verwerkte persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de in aparte regelgeving vastgelegde handelingen (bijvoorbeeld boekhouding). Wat betreft marketinggegevens: deze worden niet langer dan 3 jaar verwerkt.
 • U heeft het recht om van de Beheerder te verzoeken:
  • Toegang tot uw persoonlijke gegevens
  • Correctie
  • Verwijdering
  • Beperking van de verwerking
  • En dataportabiliteit.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de in paragraaf 3.2 genoemde verwerking met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voor de behartiging van legitieme belangen van de Beheerder, inclusief profilering.
 • Klachten over de acties van de beheerder kunnen worden ingediend bij de voorzitter van het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens, ul. Stawki 2, 00-193 Warschau.
 • Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig maar noodzakelijk voor de werking van de Dienst.
 • Geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, kan op u worden toegepast met het oog op het verlenen van diensten op grond van een gesloten overeenkomst en voor direct marketing door de Beheerder.

5. Informatie in formulieren

 • De dienst verzamelt informatie die vrijwillig door de gebruiker wordt verstrekt, inclusief persoonlijke gegevens indien verstrekt.
 • De service kan verbindingsparameterinformatie opslaan (tijdstempel, IP-adres).
 • In sommige gevallen kan de service informatie opslaan die het koppelen van formuliergegevens aan het e-mailadres van de gebruiker vergemakkelijkt. In dergelijke gevallen wordt het e-mailadres van de gebruiker weergegeven in de URL van de pagina die het formulier bevat.
 • Gegevens die in formulieren worden verstrekt, worden verwerkt voor het doel dat in het specifieke formulier is gespecificeerd, bijvoorbeeld het afhandelen van serviceaanvragen of zakelijke contacten, serviceregistraties, enz. De context en beschrijving van elk formulier informeren de gebruiker duidelijk over het doel ervan.

6. Beheerderslogboeken

 • Informatie over gebruikersgedrag op de site kan onderworpen zijn aan logboekregistratie. Deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van de dienst.

7. Belangrijke marketingtechnieken

 • De Operator maakt gebruik van statistische analyses van websiteverkeer via Google Analytics (Google Inc., VS). De Operator verzendt geen persoonlijke gegevens naar de dienstverlener, alleen geanonimiseerde informatie. De dienst is afhankelijk van het gebruik van cookies op het eindapparaat van de gebruiker.
 • De Operator maakt gebruik van remarketingtechnieken om reclameboodschappen af te stemmen op het gedrag van de gebruiker op de site. Dit kan de indruk wekken dat de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden bijgehouden, maar in de praktijk worden er geen persoonlijke gegevens van de Operator naar de advertentie-exploitanten verzonden. De technologische voorwaarde voor dergelijke activiteiten is de ingeschakelde ondersteuning van cookiebestanden.
 • De Operator maakt gebruik van de Facebook-pixel. Deze technologie laat Facebook (Facebook Inc., VS) weten dat een geregistreerde gebruiker de Dienst gebruikt. In dit geval verstrekt de Operator geen aanvullende persoonsgegevens aan Facebook. De dienst is afhankelijk van het gebruik van cookies op het eindapparaat van de gebruiker.
 • De Operator maakt gebruik van een geautomatiseerde oplossing voor de werking van de Dienst ten aanzien van gebruikers, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar de gebruiker na het bezoeken van een specifieke subpagina, op voorwaarde dat de gebruiker heeft ingestemd met het ontvangen van commerciële correspondentie van de Operator.

8. Cookie-informatie

 • De dienst maakt gebruik van cookies.
 • Cookies zijn computergegevens, met name tekstbestanden, die op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen en zijn ontworpen voor gebruik met de webpagina's van de Dienst. Cookies bevatten doorgaans de naam van herkomst van de website, het tijdstip waarop ze op het eindapparaat zijn opgeslagen en een uniek nummer.
 • De entiteit die cookies op het eindapparaat van de gebruiker plaatst en er toegang toe heeft, is de exploitant van de Dienst.
 • Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
  • Het onderhouden van gebruikerssessies op de Dienst (na het inloggen), zodat de gebruiker zijn login en wachtwoord niet op elke Dienstpagina opnieuw hoeft in te voeren.
  • Het bereiken van de doelen die hierboven zijn gespecificeerd in het gedeelte ‘Belangrijke marketingtechnieken’.
 • Binnen de Dienst worden twee hoofdtypen cookies gebruikt: “sessiecookies” en “permanente” cookies. “Sessie”-cookies zijn tijdelijke bestanden die op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen totdat hij uitlogt, de website verlaat of de browser sluit. “Persistente” cookies worden gedurende een bepaalde tijd op het eindapparaat van de gebruiker opgeslagen of totdat deze door de gebruiker worden verwijderd.
 • Webbrowsersoftware (webbrowser) maakt het doorgaans standaard mogelijk om cookies op het eindapparaat van de gebruiker op te slaan. Gebruikers van de Dienst kunnen deze instellingen wijzigen. Met de webbrowser kunnen gebruikers cookies verwijderen. Het is ook mogelijk om cookies automatisch te blokkeren. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de help- of documentatie van de browser.
 • Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen van invloed zijn op bepaalde functionaliteiten die beschikbaar zijn op de webpagina's van de Dienst.
 • Cookies die door de Dienst op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst, kunnen ook worden gebruikt door entiteiten die samenwerken met de exploitant van de Dienst, met name bedrijven: Google (Google Inc., VS), Facebook (Facebook Inc., VS), Twitter (Twitter Inc., VS). ).

9. Cookies beheren – Hoe kunt u in de praktijk toestemming geven en intrekken?

 • Als de gebruiker geen cookies wil ontvangen, kan hij zijn browserinstellingen wijzigen. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van de noodzakelijke cookies voor authenticatie, beveiliging en het onderhouden van gebruikersvoorkeuren het gebruik van de websites moeilijk en in extreme gevallen onmogelijk kan maken.
 • Om de cookie-instellingen te beheren, selecteert u de internetbrowser die u gebruikt uit de onderstaande lijst en volgt u de instructies: