99% klientów polecaja nasz sklep
Najlepsze suplementy białkowe
033 211 46 24
info@powerprotein.nl

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka opisuje zasady przetwarzania informacji o Tobie, w tym danych osobowych oraz plików cookies.

 • Niniejsza polityka dotyczy strony internetowej www.powerprotein.nl.
 • Operatorem i administratorem danych jest: Power Protein Ohmstraat 10P 3861NB Nijkerk.
 • Adres kontaktowy e-mail Operatora: info@powerprotein.nl.
 • Operator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • Zarządzanie newsletterami
  • Prowadzenie rozmów na czacie online
  • Obsługa zapytań poprzez formularze
  • Przygotowanie, pakowanie i wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja ofert lub informacji
 • Serwis zbiera informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolne wprowadzenie danych do formularzy, które następnie zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez przechowywanie plików cookies („cookies”) na urządzeniach końcowych użytkowników.

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 • Obszary logowania i wprowadzania danych osobowych zabezpieczone są transmisją SSL. Dzięki temu dane osobowe i dane logowania wprowadzone na stronie internetowej są szyfrowane na komputerze użytkownika i można je odczytać jedynie na serwerze docelowym.
 • Hasła użytkowników są przechowywane w formie zaszyfrowanej, co jest procesem jednokierunkowym, uniemożliwiającym odwrócenie. To współczesny standard przechowywania haseł użytkowników.
 • Regularne aktualizacje wszelkiego oprogramowania wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, w tym regularne aktualizacje komponentów oprogramowania, są niezbędne dla ochrony danych.

3. Hosting

 • Serwis hostowany jest na serwerach operatora: cyberFolks.pl.
 • Firma hostingowa prowadzi logi serwera w celu zapewnienia niezawodności technicznej. Dzienniki te mogą zawierać różne informacje związane z interakcjami z serwerem i użytkownikiem.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje dotyczące wykorzystania danych

 • W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub wywiązania się z obowiązków nałożonych na Administratora.
 • Grupy odbiorców mogą obejmować kurierów, operatorów płatności i operatorów rozwiązań czatu online.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do działań określonych odrębnymi przepisami (np. księgowość). W przypadku danych marketingowych nie będą one przetwarzane dłużej niż 3 lata.
 • Masz prawo żądać od Administratora:
  • Dostęp do Twoich danych osobowych
  • Korekta
  • Usunięcie
  • Ograniczenie przetwarzania
  • I przenośność danych.
 • Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt. 3.2, dotyczącego przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania.
 • Reklamacje na działania Administratora można składać do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do działania Serwisu.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, może być wobec Ciebie stosowane w celu świadczenia usług na podstawie zawartej umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego prowadzonego przez Administratora.

5. Informacje w Formularzach

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym także dane osobowe, jeżeli zostały one podane.
 • Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • W niektórych przypadkach w serwisie mogą zostać zapisane informacje umożliwiające powiązanie danych formularza z adresem e-mail użytkownika. W takich przypadkach adres e-mail użytkownika pojawia się w adresie URL strony zawierającej formularz.
 • Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu określonym przez konkretny formularz, np. obsługa zgłoszeń serwisowych lub kontaktów handlowych, rejestracja usług itp. Kontekst i opis każdego formularza w czytelny sposób informuje użytkownika o jego celu.

6. Logi Administratora

 • Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te wykorzystywane są w celu administrowania serwisem.

7. Ważne techniki marketingowe

 • Operator korzysta z analizy statystycznej ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google Inc., USA). Operator nie przekazuje usługodawcy żadnych danych osobowych, a jedynie informacje zanonimizowane. Usługa opiera się na stosowaniu plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
 • Operator stosuje techniki remarketingowe w celu dostosowania przekazów reklamowych do zachowań użytkowników w serwisie. Może to sprawiać wrażenie, że dane osobowe użytkownika są śledzone, jednak w praktyce żadne dane osobowe nie są przesyłane od Operatora do operatorów reklamowych. Warunkiem technologicznym takich działań jest włączona obsługa plików cookies.
 • Operator wykorzystuje piksel Facebooka. Dzięki tej technologii Facebook (Facebook Inc., USA) wie, że zarejestrowany użytkownik korzysta z Usługi. W takim przypadku Operator nie przekazuje Facebookowi żadnych dodatkowych danych osobowych. Usługa opiera się na stosowaniu plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
 • Operator stosuje zautomatyzowane rozwiązanie obsługi Serwisu dotyczące użytkowników, np. wysyłanie wiadomości e-mail do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacje o plikach cookie

 • Serwis wykorzystuje pliki cookies.
 • Cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies lub uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • Utrzymanie sesji użytkownika w Serwisie (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  • Osiągnięcie celów określonych powyżej w sekcji „Ważne techniki marketingowe”.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mają możliwość zmiany tych ustawień. Przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikowi usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w pomocy lub dokumentacji przeglądarki.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika przez Serwis mogą być wykorzystywane także przez podmioty współpracujące z operatorem Serwisu, w szczególności firmy: Google (Google Inc., USA), Facebook (Facebook Inc., USA), Twitter (Twitter Inc., USA) ).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Należy pamiętać, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, bezpieczeństwa i utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych.
 • Aby zarządzać ustawieniami plików cookies wybierz z poniższej listy przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: